skip to Main Content

Voedselveiligheid voor de horeca

Het is één van de basisvereisten voor zaakjes waar voedsel bereid wordt, dat zij kunnen aantonen dat de processen om het voedsel dat zij bereiden of te koop aanbieden, veilig en hygiënische wordt bereid. Deze documenten moeten door de leidinggevende zorgvuldig worden bijgehouden. Zelfs alle kleine voedingsbedrijven zoals restaurants, bars en cafés zijn verplicht om wettelijke procedures op te stellen die de voedselveiligheid kan garanderen.

Deze moeten natuurlijk uitgevoerd worden volgens het HACCP- systeem. Om een goed en professioneel restaurant te runnen, moet de voedselhygiëne top zijn. Kom hieronder meer lezen over voedselveiligheid voor de horeca!

Voedselhygiëne

Voedselhygiëne moet ervoor zorgen dat het voedsel dat bereid wordt voor de klant, veilig is voor hen. Het zorgt ervoor dat het voedsel niet wordt besmet door schadelijke stoffen die voedselvergiftiging kan veroorzaken. Er zijn natuurlijk ook mensen van de voedselinspectiedienst die vaak op bezoek komen om te controleren of eigenaren van voedselbedrijven zich wel houden aan de wettelijke vereisten voor het verkopen en het bereiden van eten. Hieronder vind je een paar van de punten waarop de eigenaren kunnen letten:

 • Een verslag waarin staat welke acties ondernomen moeten worden.
 • Opmerkingen over welke procedures of welke materialen niet gebruikt zouden mogen worden.

De resultaten van de voedselinspectie worden soms gepubliceerd en dat kan dan positieve of negatieve invloed of impact hebben op het voedselbedrijf. Het kan ook een stimulans zijn voor voedselbedrijven om hun voedsel op betere kwaliteiten te gaan bereiden.

De eisen van voedselveiligheid

Dat de voedselbedrijven ervoor moeten zorgen dat hun voedsel veilig is voor de consument, is een feit. Het is belangrijk dat men geen voedselfraude pleegt. Dat wil zeggen dat men geen fraude moet plegen met de ingrediënten die men gebruikt om voedsel te bereiden. Voedselfraude kan vaak mislopen als er klanten zijn die allergieën hebben. Om dit te voorkomen zijn de voedingsbedrijven genoodzaakt om het voedselveiligheidsplan voor bedrijven (HACCP) te gebruiken. Met dit voedselveiligheidsplan kan het bedrijf nagaan wat er mis kan gaan, zoals:

 • Persoonlijke hygiëne van medewerkers
 • Hygiëne tijdens vervoer van grondstoffen
 • Maatregelen tijdens behandeling of verwerking
 • Verpakking
 • Opslag in voldoende schone en donkere ruimtes

Dit is namelijk het voedselveiligheidsplan van de HACCP. Het is ook belangrijk dat de producten eerst goed worden gecontroleerd, voordat zij op de markt komen.

Richtlijnen van voedselveiligheid

Het is namelijk goed om als consument te weten hoe het product vervaardigd is, wat de ingrediënten zijn en hoe het bewaard moet worden. Dit, zodat men ook een indicatie kan hebben hoe het proces was. Enkele richtlijnen om voedselveiligheid te garanderen, zijn namelijk:

 • De leidinggevenden of eigenaren gaan heel goed moeten controleren wat de werkwijze zijn van hun arbeiders en/of zij zich wel aan de gestelde eisen houden.
 • De accessoires die de arbeiders gebruiken om het voedsel te bereiden, moeten optimaal schoongemaakt worden.
 • De koelers waar alle vleeswaren in gaan, moeten ook op tijd schoongemaakt worden.
 • De toiletten voor klanten zowel arbeiders moeten elke keer om de ene persoon schoongemaakt en gedweild worden. Dit alles is goed om ziektes te voorkomen als salmonella.

Tja, elk voedingsbedrijf wil een hoge kwaliteit aan voedsel bereiden voor hun klanten! Zo zie je dat het noodzakelijk is om als voedingsbedrijf goed op alles te letten, zodat de klanten het ook weten. Als alles er keurig uitziet en de kwaliteit van het voedsel top is, valt er niets te betwisten. Hoe meer klanten je ook kunt krijgen als bedrijf, des te beter. Mond-op-mondreclame is één van de beste reclame kan komen bijkijken in zulke gevallen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top